(1)
Shariff, A. R. .; Puteh, S. PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. oj-tp 2018.