(1)
Ahmad Hariri, T. I. A.; Roddin, R.; Mohamad, M. M.; Asri, M. A. .; Ghazalan, M. S. KEUPAYAAN KOMUNITI KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN SUKU KAUM ORANG KUALA DI RENGIT, JOHOR. oj-tp 2018.