(1)
Sern, L. C. .; Kamarudin, N. .; Lip, R. .; Hasnan, N. . TAHAP PENGGUNAAN PEMBELAJARAN MAYA DALAM KALANGAN GURU REKE BENTUK TEKNOLOGI: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR. oj-tp 2017, 2.