(1)
Mahmud, M. Z.; Junoh, H. Kesedaran Akhlak Pelajar Melalui Pembelajaran Pendidikan Islam . oj-tp 2017, 2.