(1)
Ahmat Miskam, R.; Mohamad, M. M. Reka Bentuk Instriksional Perisian Multimedia Interaktif KHB Pilihan (ERT) Tingkatan 2 Bertajuk Jahitan. oj-tp 2017, 2.