(1)
Ain, N. A.; Wan Mohamed, W. A. Kemahiran Abad Ke-21 Wanita Dalam Mengharungi Cabaran Globalisasi. oj-tp 2017, 2 (1).