(1)
Kamal Ruzaman, N.; Abdul Razzaq, A. R. Penggunaan Aplikasi Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kanak-Kanak Sindrom Down. oj-tp 2017, 2.