(1)
Mohd Yusop, M.; Abbas, L. N. KESEDIAAN GURU TEKNIKAL MELANJUTKAN PENGAJIAN KE PERINGKAT TINGGI . oj-tp 2016, 1.