(1)
Md Shukor, I. R.; Abbas, L. N. Kesan Penggunaan Pengurusan Grafik Bagi Meningkatkan Prestasi Kemahiran Berfikir Pelajar Dalam Subjek Kemahiran Hidup Tahun Lima. oj-tp 2016, 1.