(1)
Yatim @ Mohd Yatim, R.; Idris, M. S. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH DI DAERAH BATU PAHAT DARI PERSEPSI PELAJAR. oj-tp 2016, 1.