(1)
Ramli, R.; Mohamad Hisyam bin Mohd Mohd Hashim. Pengalaman Pembimbing Instruksional Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional (PLTV) Dalam Menyokong Refleksi Pengajaran Guru Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT): The Experience of Vocational Technical Education and Training Instructional Mentors (TVET) in Supporting the Teaching Reflection of Design and Technology Teachers (RBT). oj-tp 2023, 8, 1-13.