(1)
Mohd Rusli, N. F.; Mohd Rofizi, F. N. .; Abu Bakar, N. . Telegram Sebagai Medium Alternatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR): Telegram As an Alternative Medium in the Teaching and Learning Process at Home (PdPR). oj-tp 2022, 7, 66-75.