[1]
W. A. A. Wan Abdullah, K. Abdul Razak, M. I. Hamzah, and N. Mohd Zhaffar, “Konsep Inovasi dalam Islam Menurut Pandangan Asatizah Inovatif: Innovation Concept in Islam Based on Innovative Asatizah”, jqsr, vol. 2, no. 2, pp. 8–16, Dec. 2021.