(1)
Wan Abdullah, W. A. A.; Abdul Razak, K.; Hamzah, M. I.; Mohd Zhaffar, N. Konsep Inovasi Dalam Islam Menurut Pandangan Asatizah Inovatif: Innovation Concept in Islam Based on Innovative Asatizah. jqsr 2021, 2, 8-16.