(1)
Mohamed Ali, M. H. .; Hafidzi, A. .; Mohd Herrow, M. F. .; Yahya, M.; Ismail, A. .; Abdul Samad, N. . The Development of Mobile Learning (M-Learning) Apps Adik-Adik Solat to Enhance Learning Experience in Solat: Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih (M-Learning) Adik-Adik Solat Untuk Meningkatkan Pengalaman Pembelajaran Dalam Solat. jqsr 2022, 3, 35-41.