Wijeyesekera, Devapriya Chitral, University of East London, United Kingdom