Abdal Kadhim, Ali Mohammed, Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia Melaka 76100, Hang Tuah Jaya, Durian Tunggal, Melaka., Malaysia