Ab Raman, Nurul Aishah, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA., Malaysia