Mustapha Zakariya, Bayero University, Kano, Nigeria