Mahat, Hanifah, Universiti Pendidikan Sultan Idris