Mahat, Hanifah, Universiti Pendidikan SUltan Idris, Malaysia