Omar, Hafzan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia