Mohd. Sopah, Faridah, IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat