1.
Zakaria H, Arifin K, Ahmad S, Aiyub K, Fisal Z. Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan. jts [Internet]. 2010Apr.17 [cited 2021Jun.21];2(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316