1.
Musa M, Esa A. Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM. jts [Internet]. 2009 Apr. 14 [cited 2022 Jul. 4];1(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311