1.
Omar H, Haron Z. PENGUKURAN SENSITIVITI KEPELBAGAIAN BUDAYA DALAM KALANGAN GURU MENGGUNAKAN MODEL DMIS (DEVELOPMENTAL MODEL OF INTERCULTURAL SENSITIVITY) OLEH BENNETT. jts [Internet]. 2018Mar.1 [cited 2021Jun.20];9(2). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2076