1.
Borham AS, Mahamood SM. WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN. jts [Internet]. 2013Nov.22 [cited 2021Jun.21];5(2). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1387