1.
Bakar A-A, Idris M, Munusamy G. KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI. jts [Internet]. 2016Jun.26 [cited 2021Aug.4];8(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1359