1.
Hanapi MS, Hamat Z. KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA. jts [Internet]. 2015 Feb. 9 [cited 2024 Mar. 2];7(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1168