Zakaria, Hafizi, Kadir Arifin, Shaharuddin Ahmad, Kadaruddin Aiyub, and Zahedi Fisal. “Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan”. Journal of Techno Social 2, no. 1 (April 17, 2010). Accessed April 16, 2021. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316.