Musa, Marliana, and Ahmad Esa. “Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM”. Journal of Techno-Social 1, no. 1 (April 14, 2009). Accessed July 4, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311.