Buyung, Mohd Reduan, and Haryati Shafii. “PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM”. Journal of Techno Social 9, no. 2 (March 21, 2018). Accessed June 13, 2021. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2210.