Mohamed Sunar, Mohd Shahir, and Ahmad Jelani Shaari. “KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK”. Journal of Techno-Social 9, no. 2 (March 19, 2018). Accessed July 3, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1657.