Abdul Karim, Mohd Sharin, Prof. Madya Dr Hj Ahmad Esa, and Prof. Madya Dr Khairul Azman Mohamad Suhaimy. “KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM”. Journal of Techno-Social 5, no. 2 (December 30, 2013). Accessed February 22, 2024. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1419.