Bakar, Al-Azmi, Maarof Idris, and Gunaseelan Munusamy. “KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI”. Journal of Techno-Social 8, no. 1 (June 26, 2016). Accessed August 4, 2021. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1359.