Zakaria, H., K. Arifin, S. Ahmad, K. Aiyub, and Z. Fisal. “Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan”. Journal of Techno-Social, Vol. 2, no. 1, Apr. 2010, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/316.