Musa, M., and A. Esa. “Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM”. Journal of Techno-Social, vol. 1, no. 1, Apr. 2009, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/311.