Mohamed Sunar, M. S., and A. J. Shaari. “KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK”. Journal of Techno-Social, vol. 9, no. 2, Mar. 2018, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1657.