Abdul Karim, M. S., P. M. D. H. A. Esa, and P. M. D. K. A. Mohamad Suhaimy. “KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM”. Journal of Techno-Social, vol. 5, no. 2, Dec. 2013, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1419.