Borham, A. S., and S. M. Mahamood. “WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN”. Journal of Techno Social, Vol. 5, no. 2, Nov. 2013, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1387.