Bakar, A.-A., M. Idris, and G. Munusamy. “KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI”. Journal of Techno-Social, Vol. 8, no. 1, June 2016, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1359.