[1]
H. Zakaria, K. Arifin, S. Ahmad, K. Aiyub, and Z. Fisal, “Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan”, jts, vol. 2, no. 1, Apr. 2010.