[1]
M. Musa and A. Esa, “Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM”, jts, vol. 1, no. 1, Apr. 2009.