[1]
M. S. Mohamed Sunar and A. J. Shaari, “KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK”, jts, vol. 9, no. 2, Mar. 2018.