[1]
H. Mohd Khalid and Z. Noor, “ANJAKAN PARADIGMA ASNAF PENERIMA ZAKAT MELALUI KEFAHAMAN TERHADAP KONSEP PENYUBURAN SECARA IMPLISIT”, jts, vol. 4, no. 2, Oct. 2012.