[1]
S. Mutalib, “TINJAUAN KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM”, jts, vol. 5, no. 1, Jun. 2013.