[1]
A. Abd. Rahman, “BAHASA MELAYU: ANTARA PELUASAN, PENYEMPITAN DAN KECELARUAN”, jts, vol. 5, no. 1, Jun. 2013.