[1]
N. Z. N. Zainol and L. Abdul Majid, “SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR PADA ZAMAN RASULULLAH SAW, SAHABAT DAN TABIIN”, jts, vol. 4, no. 2, Oct. 2012.