[1]
M. Rusdi, M. H. Abdul Rahim, S. Ahmad, and H. Othman, “PENGENALAN KEPADA KONSEP WARISAN ISLAM DAN PEMELIHARAANNYA MENURUT PERSPEKTIF AL QURAN”, jts, vol. 4, no. 2, Oct. 2012.