[1]
A. S. Borham and S. M. Mahamood, “WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN”, jts, vol. 5, no. 2, Nov. 2013.